Wsparcie

Kampania 1% Potrzebujemy wsparcia finansowego na pomoc prawną

Prosimy Cię o Twój 1 % podatku w tegorocznym rozliczeniu.

https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000299918–26754

 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego całkowicie non-profit. Naszą działalność finansujemy wyłącznie ze składek 31 członków oraz z dobrowolnych darowizn na realizację celów statutowych, wpłacanych na konto bankowe przez mieszkańców. Niekiedy udaje się nam uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych przez Gminę Czerwonak na realizację zadań publicznych (ostatnio Misterium Męki Pańskiej, Piknik Czterech Wielkich). Chcemy chronić środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszej małej ojczyzny oraz wspomagać integrację mieszkańców Kicina i jego pięknych okolic.

Dziś potrzebujemy sporego wsparcia finansowego po to, by móc sfinansować pomoc prawną w batalii przeciw skandalicznej inwestycji chemicznej u granic Kicina. Sami nie damy rady. Dziękujemy z góry za każdą wpłatę!

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „Len”
KRS 0000299918
Konto bankowe do wpłat darowizn na cele statutowe:
51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

 

Bądźmy razem!!!

Od momentu powstania naszego Stowarzyszenia wiele udało nam się razem uczynić. Dla Kicina przede wszystkim, ale i dla mieszkańców innych wsi także, ponieważ sprawy takie jak funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kicinie, Parafii pw. św. Józefa w Kicinie oraz bulwersująca inwestycja chemiczna u jego granic dotyczą też mieszkańców Klin, Janikowa, Dębogóry, Mielna, Wierzenicy, Koziegłów i Czerwonaka. Ostatnio zostaliśmy włączeni jako strona postępowania administracyjnego przed RDOŚ w sprawie kontrowersyjnej obwodnicy planowanej w Klinach i Mielnie..

Zauważcie, że nie reprezentujemy żadnej opcji politycznej. Na poziomie lokalnym to naprawdę nie ma znaczenia. Są wśród nas osoby popierające partię rządzącą, są i osoby będące w totalnej opozycji do działań rządu. Są osoby głęboko wierzące, ale i bardziej sceptyczne. I co? I nie przeszkadza nam to w czynieniu rzeczy dobrych i potrzebnych tutaj, u nas, w naszej przepięknej okolicy!

Znacie nas osobiście. Są wśród nas osoby starsze, są i ojcowie i matki rodzin z małymi dziećmi, są rolnicy, biznesmeni, nauczyciele, artyści, lekarze, prawnicy. Zwykli niezwykli. Aktywni członkowie Stowarzyszenia to około 20 osób, ale bywa, że na spotkaniach w Wigwamie sympatyków Lnu jest ponad setka:) Do różnych akcji, zbiórek pieniędzy na ważne cele, w festyny przyłączają się całe wsie. Zapraszamy na spotkania Lnu oraz do włączenia się w różne sympatyczne inicjatywy (na przykład jesienny Piknik Czterech Wielkich) oraz w niekończącą się, niestety, batalię przeciw inwestycji Bros. Z tego względu, za chwilę znowu będziemy potrzebować Waszej pomocy, prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Bądźmy razem – dopóki istnieć będzie nasz piękny Kicin.

zarząd Stowarzyszenia Len

autor wpisu: Ewa Pirogowska, wice-prezes i sekretarz Stowarzyszenia

Zobacz więcej…

LEN organizacją pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Len” jest organizacją pożytku publicznego.

Daje nam to możliwość korzystania z wielu przywilejów, jakie przewidziane są ustawą dla tego typu organizacji oraz podnosi naszą wiarygodność w kontaktach z innymi partnerami.

Co najważniejsze – darczyńcy mogą  odliczyć 1 %  podatku i przeznaczyć to na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.

Zobacz więcej…

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej