POMAGAMY SĄSIADOM W KLINACH WYBUDOWAĆ NOWY DOM

Pozar_Kliny

 

Szanowni Państwo,

Wespół z Sołectwem Kliny i sołtys p. Basią Sokalską-Mocny zbieramy pieniądze, które pomogą naszym poszkodowanym Sąsiadom z Klin wybudować nowy dom.

Stracili go w dwóch pożarach (poczytajcie o tym na http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/wiadomosci/pomoc_dla_poszkodowanych_w.html )

Prosimy o wpłaty na konto naszego Stowarzyszenia:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­nego Roz­woju Kicina i Oko­lic — „LEN”
51 9068 1013 0000 0000 0125 9101
Tytułem:
„Wpłata celowa na pomoc pogorzelcom”

Budynek po pożarze jest w stanie beznadziejnym, dlatego zbieramy fundusze na budowę zupełnie nowego domu.

DZIĘKUJEMY ZA  K A Ż D Ą  WPŁATĘ!

Podziel się z innymi:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej