Oświadczenie odnośnie wyborów sołtysa wsi Kicin

W związku z wyborami sołtysa wsi Kicin, Stowarzyszenie „Len” prezentuje stanowisko całkowicie neutralne, zachowując swój charakter apolityczny i integrujący lokalną społeczność. Oświadczamy, że wiadomości wysyłane drogą elektroniczną i telefoniczną w dniu 9 kwietnia 2019 r. nie uzyskały akceptacji Zarządu Stowarzyszenia i prezentują wyłącznie prywatne sądy. Jednocześnie jesteśmy przekonani o demokratycznym prawie każdego z członków Stowarzyszenia do formułowania własnych opinii i wyrażania ich, pod swoim nazwiskiem, w sposób wolny i odpowiedzialny.

Zarząd Stowarzyszenia „Len”

Podziel się z innymi:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej