Władze stowarzyszenia

Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes Andrzej Majchrzak
Wiceprezes/Sekretarz Ewa Pirogowska
Skarbnik Honorata Klimecka
Członek Leszek Lesiczka
Członek Jacek Napiontek
Członek ✞ Stanisław Nowak
Członek Wojciech Sobański
Komisja rewizyjna:

Anna Flaczyńska

Hanna Domagała

Robert Miciniak

Podziel się z innymi:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page
  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej