Inauguracja

Zdjęcia dokumentujące uroczystość inauguracji naszego stowarzyszenia.

Zobacz więcej…

Drawa

s6301070

Zdjęcia ze spływu kajakowego rzeką Drawą, który miał miejsce w lipcu 2009 roku.

Zobacz więcej…

Wakacyjna przygoda

Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „LEN” zaprasza Dzieci z gminy Czerwonak na letnie półkolonie pod hasłem: „WAKACYJNA PRZYGODA”.

Zobacz więcej…

Benigna i Janusz Jaskulscy

Gdy w 1996 roku Ewa Mazur założyła Stowarzyszenie zajmujące się gromadzeniem środków na odnowę dzwonów, wtedy na horyzaoncie pojawili się Benigna i Janusz Jaskulscy. Włączyli się w tą akcję i tak już w grudniu (1996 r) rozpoczął się cykl koncertów w Kicińskim kościółku. Były wspaniałe, na bardzo wysokim poziomie artystycznym, występy znanych osobistości ze świata muzycznego. Od tamtych chwil Jaskulscy zakochali się w Kicinie. Zakochali się w Kościółku, Św. Józefie, w Księdzu Pawlaku, w krajobrazie – polach i lasach, ale także ludziach z Kicina. Często rozmawiali o wiosce, o ludziach z Kicina. I zastanawiali się jak pomóc Kiciniakom. Co roku przywozili do Kicina różnych artystów, którzy występowali w kościółku. Koncerty, które odbywały się w Muzeum Instrumentów Muzycznych później (a nieraz w tym samym dniu) miały miejsce w Świątyni kicińskiej. Na tym nie poprzestali i Benigna Jaskulska sama występowała w koncertach w Kicinie. Myśleli także (i usilnie zmierzali do tego) żeby stworzyć organizację (stowarzyszenie?) na wzór dzisiejszego LNU. Ich miłość do Kicina wydaje wspaniałe owoce.

Zobacz więcej…

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski – honorowy członek Stowarzyszenia „LEN”

W piątkowy wieczór 19 września gościliśmy Jacka Kowalskiego. Jego pobyt był wynikiem uchwały, jaką podjęliśmy na walnym zebraniu o przyjęciu go w poczet honorowych członków stowarzyszenia. Obdarzyliśmy Go tym tytułem za to, że gdy wiele lat temu zauroczył się naszą okolicą, zwłaszcza drewnianym kościółkiem św. Józefa, napisał tomik wierszy pt. „Na kościółek drewniany w Kicinie”. W 2001 roku został on bibliofilsko wydany i połączony z zarysem historii kościoła i parafii. Jeśli ktoś nie zna bliżej twórczości Jacka Kowalskiego warto z nią się zapoznać choćby, dlatego, że jest poprzez honorowe członkostwo ściślej związany z naszą miejscowością.

Zobacz więcej…

Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbigniew Pawlak – Pierwszy Honorowy Członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie, zgodnie z § 11 p. 4 Statutu, ma możliwość powoływać Członków Honorowych.  Pierwszym Honorowym Członkiem Stowarzyszenia został nasz Proboszcz ksiądz kanonik Zbigniew Pawlak. Posługę kapłańską sprawował ponad 50 lat.

Zobacz więcej…

Statut

Poniższy artykuł zwiera pełną treść obowiązującego statutu naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

Zobacz więcej…

Władze stowarzyszenia

Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes Andrzej Majchrzak
Wiceprezes/Sekretarz Ewa Pirogowska
Skarbnik Honorata Klimecka
Członek Leszek Lesiczka
Członek Jacek Napiontek
Członek ✞ Stanisław Nowak
Członek Wojciech Sobański
Komisja rewizyjna:

Anna Flaczyńska

Hanna Domagała

Robert Miciniak

Zeszyty Kicińskie

Stowarzyszenie LEN to inicjatywa mieszkańców oraz sympatyków Kicina i jego okolic. Jednym z podstawowych celów, jakie sobie postawiliśmy to integracja mieszkańców. Układ demograficzny Kicina szybko ulega przeobrażeniu. Z tego powodu postanowiliśmy zgromadzić jak najwięcej informacji o naszej okolicy. Są to dane historyczne, przyrodnicze, społeczne i inne. Dla jednych będzie to przypomnienie a dla innych – nowych mieszkańców okazja do poznania swojej nowej „małej ojczyzny”. Będziemy starać się w miarę możliwości przybliżać te informacje poprzez druk „Zeszytów Kicińskich”.

Zobacz więcej…

Wieści kicińskie

Oddajemy do rąk Czytelników „Wieści Kicińskie”. Ukazujemy w nich zwykłych ludzi, ich historie, teren, na którym pracujemy; próbujemy dociekać intrygujących zdarzeń, odtwarzać zapomniane być może fakty i w ten sposób przedstawić obraz życia naszych mieszkańców wraz z paletą barw środowiska naturalnego.

Zobacz więcej…

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej