Zeszyty Kicińskie

Stowarzyszenie LEN to inicjatywa mieszkańców oraz sympatyków Kicina i jego okolic. Jednym z podstawowych celów, jakie sobie postawiliśmy to integracja mieszkańców. Układ demograficzny Kicina szybko ulega przeobrażeniu. Z tego powodu postanowiliśmy zgromadzić jak najwięcej informacji o naszej okolicy. Są to dane historyczne, przyrodnicze, społeczne i inne. Dla jednych będzie to przypomnienie a dla innych – nowych mieszkańców okazja do poznania swojej nowej „małej ojczyzny”. Będziemy starać się w miarę możliwości przybliżać te informacje poprzez druk „Zeszytów Kicińskich”.

Zobacz więcej…

Wieści kicińskie

Oddajemy do rąk Czytelników „Wieści Kicińskie”. Ukazujemy w nich zwykłych ludzi, ich historie, teren, na którym pracujemy; próbujemy dociekać intrygujących zdarzeń, odtwarzać zapomniane być może fakty i w ten sposób przedstawić obraz życia naszych mieszkańców wraz z paletą barw środowiska naturalnego.

Zobacz więcej…

O miejscowości

Duża, rozległa wieś położona południowym skłonie Dziewiczej Góry i pagórkach moreny czołowej. Swą rzeźbę powierzchni Kicin zawdzięcza ostatniemu okresowi lodowcowemu (tzw. stadiał poznański zlodowacenia bałtyckiego). Część zachodnia i północna bezpośrednio przylega do Puszczy Zielonki. Wioska leży na terenie gminy Czerwonak w powiecie poznańskim, przy drodze z Poznania przez Kliny do Wierzonki i odchodzących od niej drogach bocznych.

Zobacz więcej…

LEN organizacją pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Len” jest organizacją pożytku publicznego.

Daje nam to możliwość korzystania z wielu przywilejów, jakie przewidziane są ustawą dla tego typu organizacji oraz podnosi naszą wiarygodność w kontaktach z innymi partnerami.

Co najważniejsze – darczyńcy mogą  odliczyć 1 %  podatku i przeznaczyć to na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.

Zobacz więcej…

Dlaczego LEN?

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kicin pochodzą z 1316 r. i zawarte są w dokumencie biskupa Jana Doliwy dla tutejszego sołectwa. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa używanego jako określenie snopka lnu – kycino. W dokumentach średniowiecznych notowany jest także jako „Kicino”, Kyczyna”.

Zobacz więcej…

Jakie oblicze będzie miało Stowarzyszenie „Len”

Trzy lata temu rozpoczynaliśmy naszą działalność. Stawialiśmy sobie pytanie, jakie oblicze będzie miało Stowarzyszenie „Len”?

„Założyliśmy nasze Stowarzyszenie „Len” w dobrej woli, licząc na wytrwałość i pracę nas wszystkich. Jednocześnie głęboko wierząc, że z błogosławieństwem Bożym nasza organizacja w skromnym zakresie działania przysłuży się społeczeństwu i krajowi.

Zobacz więcej…

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej