Kicin

O miejscowości

Duża, rozległa wieś położona południowym skłonie Dziewiczej Góry i pagórkach moreny czołowej. Swą rzeźbę powierzchni Kicin zawdzięcza ostatniemu okresowi lodowcowemu (tzw. stadiał poznański zlodowacenia bałtyckiego). Część zachodnia i północna bezpośrednio przylega do Puszczy Zielonki. Wioska leży na terenie gminy Czerwonak w powiecie poznańskim, przy drodze z Poznania przez Kliny do Wierzonki i odchodzących od niej drogach bocznych.

Zobacz więcej…

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej