Zebranie Lnu

Szanowni Członkowie i sympatycy stowarzyszenia , 
Informuję że na dzień 16 września  zwołuję zebranie robocze zarządu oraz członków. Miejsce spotkania:  Wigwam Łysa Góra.  Godzina 19.30 Do dnia 5  września proszę o przesyłanie punktów do agendy.
na dzień dzisiejszy są to :
Informacja na temat działań Bros w tym  poniesione koszty .
Informacja o spływie kajakowym .
Biuletyn Informacyjny wydanie drugie. 
Projekt ławeczka  informacja o zaangażowaniu.
Projekt Koncert na wodzie 2022 .
W czasie spotkania będzie można wypełnić i złożyć deklarację członkowską dotyczy sympatyków 

Zarząd

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej