Nocne wyjście Lednica — Kicin

Na dzień 17 wrze­śnia pla­nu­je­my impre­zę pot tytu­łem „ Noc­ne wyj­ście Led­ni­ca , Marusz­ka , Kli­ny Kicin  „
Impre­za ma cha­rak­ter ple­ne­ro­wy  jest to typo­wy noc­ny marsz  bez pośpie­chu, zaha­czy­my o kli­ma­ty histo­rycz­ne. Nie trze­ba być spor­tow­cem , jedy­ne co trze­ba to trze­ba chcieć. 
Spo­ty­ka­my się o godz. 22.00 w Led­ni­cy pod Bra­mą Rybą i wyru­sza­my pie­szo w kie­run­ku Dąbrów­ki Kościel­nej dalej w stro­nę  Uro­czy­ska Marusz­ka  , koń­czy­my w Kici­nie do przej­ścia mamy oko­ło 33 km. 
To tra­sa na oko­ło 5–7 godzin. 
Zapra­sza­my ser­decz­nie  Was oraz Waszych zna­jo­mych . Nie trze­ba się reje­stro­wać, kto chęt­ny ten idzie. 

Wstęp­na trasa:

https://www.google.pl/maps/dir/Jezioro+Lednica/D%C4%85br%C3%B3wka+Ko%C5%9Bcielna/Kicin/@52.5050128,17.0750422,13z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47048bfe0fdeb9d9:0x4ae36f22b88e766d!2 m²!1d17.3739506!2d52.5333992!1m5!1m1!1s0x4704615f3bf9026d:0xc546bfd329891f95!2 m²!1d17.1691273!2d52.5692674!1m5!1m1!1s0x47045dac69eddacb:0xdd6e3eef1f9163af!2 m²!1d17.0205866!2d52.4651931!3e2?hl=pl

Tade­usz Soiński 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej