Informacja o wydarzeniu — koncert na wodzie przekazana przez WTK.

https://wtk.pl/news/90152-ii-kicinski-koncert-na-wodzie-sasiedzi-jakich-nie-znacie?fbclid=IwAR1SewBnA7qgXW4mM-uZ1WVHXMu2hyrUrFgrjy40XydCtqovtUoYxdQv0D0
  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej