Wieści kicińskie

Oddajemy do rąk Czytelników „Wieści Kicińskie”. Ukazujemy w nich zwykłych ludzi, ich historie, teren, na którym pracujemy; próbujemy dociekać intrygujących zdarzeń, odtwarzać zapomniane być może fakty i w ten sposób przedstawić obraz życia naszych mieszkańców wraz z paletą barw środowiska naturalnego.

Publicysta Stefan Kisielewski – „Kisiel” napisał: „działać można dopóty, dopóki ma się marzenia”. Na pewno żaden mieszkaniec Kicina i okolic nie jest ich pozbawiony. Zapraszamy, więc P.T. Czytelników do współpracy, pozostając z szacunkiem dla mieszkańców naszego regionu i naszej wsi.

Redaktor Naczelny
Leszek Lesiczka

Zespół redakcyjny: Zbigniew Celka, Leszek Lesiczka (redaktor naczelny), Michał Ratajczak, Grażyna Sobańska, Witold Tyborowski
Skład i projekt graficzny: Dominik Grygiel
Autor logo gazety: Jacek Napiontek
Druk: PAW-DRUK, ul. Lutycka 105, 60-478 Poznań, tel.  61 8433810

Kontakt z redakcją: tel. 606 653 358;  e-mail: len.kicin@poczta.fm

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej