Spotkanie Bożonarodzeniowe w Wigwamie XII/2015

18 grudnia 2015 r. po raz kolejny spotkali się mieszkańcy Kicina i okolic na wspólnym biesiadowaniu w świątecznej atmosferze. Korzystaliśmy z gościnności naszych Sąsiadów – Marii i Krzysztofa Dragon w Wigwamie na ul. Okrężnej 18. www.wigwamlysagora.com.pl

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej