Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic – „LEN”

KRS 0000299918

Adres: ul. Okrężna 18, 62-004 Kicin

e-mail: len.biuro.kicin@wp.pl

tel.: :+48  722 111 550

Konto Stowarzyszenia (neo BANK): 51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

Składka roczna: 60,00 zł

Prosimy o  dobrowolne datki na wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia. W takim wypadku piszcie w tytule przelewu: “Darowizna na cele statutowe”.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej