Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbigniew Pawlak – Pierwszy Honorowy Członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie, zgodnie z § 11 p. 4 Statutu, ma możliwość powoływać Członków Honorowych.  Pierwszym Honorowym Członkiem Stowarzyszenia został nasz Proboszcz ksiądz kanonik Zbigniew Pawlak. Posługę kapłańską sprawował ponad 50 lat.

W Kicinie funkcję proboszcza objął w 1978 r. Dla wszystkich znany, jako kapłan – wybitny intelektualista, człowiek wszechstronnie wykształcony. Studiował teologię i  filozofię. Znał kilka języków. Niektórych uczył się po to, by poznać w oryginale daną „pracę” (biblia, książki). Napisał pracę doktorską. Na Pielgrzymkach Warszawskich prowadził grupy międzynarodowe, grał na gitarze. Był przyjacielem księdza Uszyńskiego, szefa i przewodnika Pielgrzymki Warszawskiej. Przez pewien czas mieszkał w jednym pokoju z poetą ks. J.Twardowskim. Poeta często gdzieś zostawiał klucze od mieszkania i dlatego, żeby dostać się do środka z ks. Pawlakiem na I piętro, przez okno wchodzili po drabinie.

Ksiądz Pawlak studiował filozofię między innymi pod kierunkiem prof. Karola Wojtyły. Obaj otrzymali od artystki takie same gobeliny przedstawiające Maksymiliana Marię Kolbego. Nasz były proboszcz sprawował w parafii Wszystkich Świętych na Grobli w Poznaniu, całodobowy dyżur dla studentów. Był bardzo aktywnym kapłanem,  redaktorem naczelnym Przewodnika Katolickiego, kapelanem KIK-u, wykładowcą na Akademii Medycznej, UAM-ie i w Seminarium Duchownym w Poznaniu; uczył religii w różnych szkołach, całe rzesze studentów uważało go za swego Ojca Duchownego. Wspaniały kaznodzieja, mówca,  wrażliwy człowiek, esteta i asceta. Operował pięknym językiem literackim w mowie i piśmie. Głosił kazania (wykłady) dla lekarzy, kapłanów, nauczycieli, profesorów i górali. Pracował w hospicjum, opiekując się nieuleczalnie chorymi. Oprowadzał młodych ludzi po górach. Napisał między innymi: „A-Z Katolicyzmu”(współredakcja), „Człowiek w kontakcie z Bogiem”.

W 2000 r. na ręce papieża złożył w Watykanie album z Misterium Zbawiciela prosząc o błogosławieństwo dla swoich parafian. Ksiądz Zbigniew Pawlak  był kapłanem wielkiej mądrości i wielkiego serca. Stowarzyszenie LEN wiele zawdzięcza ks. Pawlakowi i mimo, że go już nie ma wśród nas to duchowo pozostanie naszym honorowym członkiem na zawsze.

L.Lesiczka, G.Jedlikowski

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej