Czasopisma

Zeszyty Kicińskie

Stowarzyszenie LEN to inicjatywa mieszkańców oraz sympatyków Kicina i jego okolic. Jednym z podstawowych celów, jakie sobie postawiliśmy to integracja mieszkańców. Układ demograficzny Kicina szybko ulega przeobrażeniu. Z tego powodu postanowiliśmy zgromadzić jak najwięcej informacji o naszej okolicy. Są to dane historyczne, przyrodnicze, społeczne i inne. Dla jednych będzie to przypomnienie a dla innych – nowych mieszkańców okazja do poznania swojej nowej „małej ojczyzny”. Będziemy starać się w miarę możliwości przybliżać te informacje poprzez druk „Zeszytów Kicińskich”.

Zobacz więcej…

Wieści kicińskie

Oddajemy do rąk Czytelników „Wieści Kicińskie”. Ukazujemy w nich zwykłych ludzi, ich historie, teren, na którym pracujemy; próbujemy dociekać intrygujących zdarzeń, odtwarzać zapomniane być może fakty i w ten sposób przedstawić obraz życia naszych mieszkańców wraz z paletą barw środowiska naturalnego.

Zobacz więcej…

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej