17.01.2017 Plan zagospodarowania na działce Bros unieważniony ostatecznym wyrokiem NSA.

17 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie PODTRZYMAŁ WYROK Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w POZNANIU unieważniający plan zagospodarowania dla działki na skraju gminy Swarzędz, przy granicy Kicina, na której stoi aktualnie hala magazynowa firmy Bros. Plan ten został uchwalony z rażącym naruszeniem prawa przez Radę Miasta i Gminy Swarzędz w 2001 r. Wtedy jej przewodniczącą była p. Anna Tomicka, późniejsza burmistrz Swarzędza. We władzach gminy zasiadał również p. Trawiński, forsujący budowę inwestycji Bros.

TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENU INWESTYCJI FIRMY BROS JEST PRAWOMOCNE!

NSA odrzucił tym wyrokiem skargę Gminy Swarzędz na wyrok WSA.

Stowarzyszenie “Len” było stroną w sprawie.

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym, zwłaszcza mieszkańcom związanym z KICINONLINE!

Mało kto, a zwłaszcza urzędnicy, w nas wierzył. Dowiedliśmy, że praworządność jest najważniejsza, a razem możemy … wszystko!

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej