Zebranie walne wszystkich członków Stowarzyszenia Len

Zapraszamy na coroczne zebranie walne sprawodawczo-wyborcze wszystkich członków Stowarzyszenia “Len” w Kicinie. Odbędzie się ono w poniedziałek 18 marca 2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy w Kicinie.

Obecność członków Stowarzyszenia wymagana pod rygorem par. 14 Statutu.

 

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej