Spotkanie bożonarodzeniowe

noel_chretienSerdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia LEN oraz Przyjaciół z Kicina, Klin, Dębogóry, Mielna, Wierzonki i Wierzenicy, Czerwonaka, Koziegłów, Janikowa, Poznania – zewsząd! – na nasze coroczne spotkanie bożonarodzeniowe: w Wigwamie Łysa Góra 6 grudnia 2019 r., od godziny 18:00. O g. 19:00 podzielimy się opłatkiem i zaśpiewamy kolędy, a potem przystąpimy do biesiady z potrawami wigilijnymi.

Zapewniamy naczynia jednorazowe papierowe i z plastiku podlegającego recyclingowi, herbatę i kawę. Prosimy o przyniesienie potraw i napojów, a także datek na opłacenie wynajmu.

Do zobaczenia w Kicinie!

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej