Komunikat z dnia 08.04.2021.

KOMUNIKAT z dnia 08.04.2021.

Informujemy , że w związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Majchrzaka oraz jego deklaracją  zawieszenia aktywności społecznej, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic Len  dokonało wyboru nowych władz na obecną nową kadencję  . W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 07.04.202  Prezesem Zarządu został wybrany Pan Tadeusz Soiński , Wiceprezesem Robert Miciniak , Sekretarzem Zarządu Pani Ewa Pirogowska  . Został również wybrany  nowy skład członkowski  w osobach:     Honorata Klimecka , Maria Dragon,  Jacek Napiontek ,  Paweł Wojciechowski ,  Leszek Lesiczka ,  Wojciech Sobański .  Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej, życząc jednocześnie wielu aktywności w życiu społecznym oraz zawodowym.

Pragniemy również poinformować , że obecna siedziba Stowarzyszenia Len  mieści się  w Kicinie   62-004 ulica Okrężna 18.

 Telefon kontaktowy  to :+48  722 111 550  poczta do biura zarządu  to: len.biuro.kicin@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu. 

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej