Piwo marcowe 11.03.2023 — Wigwam

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia Len zapra­sza­my sąsia­dów z Kici­na i oko­lic do Wigwa­mu , Kicin , ul. Okręż­na 18. Start 19:00. — cel spo­tka­nia inte­gra­cja . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie prze­ką­sek, nato­miast napo­je zim­ne i cie­płe zapew­nia organizator. 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej