Dlaczego LEN?

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kicin pochodzą z 1316 r. i zawarte są w dokumencie biskupa Jana Doliwy dla tutejszego sołectwa. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa używanego jako określenie snopka lnu – kycino. W dokumentach średniowiecznych notowany jest także jako „Kicino”, Kyczyna”.

Należy przypuszczać, że skoro nazwa Kicina wywodzi się od snopka lnu to roślina ta musiała być tu powszechnie uprawiana.

Dlatego też jako organizacja stawiająca sobie za jeden z celów propagowanie historii naszej miejscowości nie mogliśmy dać innej nazwy jak tylko LEN.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej