Artykuły autora: admin

Sprawozdania z działalności

Jako organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek corocznego przygotowania sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia. Sprawozdania są sporządzane przez biegłego księgowego. Zapraszamy do skonsultowania strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wszelkie nasze sprawozdania z działalności: merytoryczne oraz finansowe. Należy wpisać nr KRS Stowarzyszenia, czyli 0000299918. http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search     Zobacz więcej...

Nasz Kicin i okolice

Od momentu powstania naszego Stowarzyszenia wiele udało nam się razem uczynić. Dla Kicina przede wszystkim, ale i dla mieszkańców innych wsi także, ponieważ sprawy takie jak funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kicinie, Parafii pw. św. Józefa w Kicinie oraz bulwersująca inwestycja chemiczna u jego granic dotyczą też mieszkańców Klin, Janikowa, Dębogóry, Mielna, Wierzenicy, Koziegłów i Czerwonaka. Ostatnio zostaliśmy włączeni jako strona postępowania administracyjnego przed RDOŚ w sprawie kontrowersyjnej obwodnicy planowanej w Klinach i Mielnie..

Zauważcie, że nie reprezentujemy żadnej opcji politycznej. Na poziomie lokalnym to naprawdę nie ma znaczenia. Są wśród nas osoby popierające partię rządzącą, są i osoby będące w totalnej opozycji do działań rządu. Są osoby głęboko wierzące, ale i bardziej sceptyczne. I co? I nie przeszkadza nam to w czynieniu rzeczy dobrych i potrzebnych tutaj, u nas, w naszej przepięknej okolicy!

Znacie nas osobiście. Są wśród nas osoby starsze, są i ojcowie i matki rodzin z małymi dziećmi, są rolnicy, biznesmeni, nauczyciele, artyści, lekarze, prawnicy. Zwykli niezwykli. Aktywni członkowie Stowarzyszenia to około 20 osób, ale bywa, że na spotkaniach w Wigwamie sympatyków Lnu jest ponad setka:) Do różnych akcji, zbiórek pieniędzy na ważne cele, w festyny przyłączają się całe wsie. Zapraszamy na spotkania Lnu oraz do włączenia się w różne sympatyczne inicjatywy (na przykład jesienny Piknik Czterech Wielkich) oraz w niekończącą się, niestety, batalię przeciw inwestycji Bros. Z tego względu, za chwilę znowu będziemy potrzebować Waszej pomocy, prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Bądźmy razem - dopóki istnieć będzie nasz piękny Kicin.

zarząd Stowarzyszenia Len

autor wpisu: Ewa Pirogowska, wice-prezes i sekretarz Stowarzyszenia do 6.08.2020

edit: Hasło "Bądźmy razem" jest używane od niedawna, tj. od roku 2020, przez TVP. Prosimy w żaden sposób nie kojarzyć Stowarzyszenia "Len" ze standardami TVP.

Zobacz więcej...

Inauguracja

Zdjęcia dokumentujące uroczystość inauguracji naszego stowarzyszenia. Zobacz więcej...

Drawa

Zdjęcia ze spływu kajakowego rzeką Drawą, który miał miejsce w lipcu 2009 roku. Zobacz więcej...

Wakacyjna przygoda

Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „LEN” zaprasza Dzieci z gminy Czerwonak na letnie półkolonie pod hasłem: „WAKACYJNA PRZYGODA”.

Zobacz więcej...

Benigna i Janusz Jaskulscy

Gdy w 1996 roku Ewa Mazur założyła Stowarzyszenie zajmujące się gromadzeniem środków na odnowę dzwonów, wtedy na horyzaoncie pojawili się Benigna i Janusz Jaskulscy. Włączyli się w tą akcję i tak już w grudniu (1996 r) rozpoczął się cykl koncertów w Kicińskim kościółku. Były wspaniałe, na bardzo wysokim poziomie artystycznym, występy znanych osobistości ze świata muzycznego. Od tamtych chwil Jaskulscy zakochali się w Kicinie. Zakochali się w Kościółku, Św. Józefie, w Księdzu Pawlaku, w krajobrazie – polach i lasach, ale także ludziach z Kicina. Często rozmawiali o wiosce, o ludziach z Kicina. I zastanawiali się jak pomóc Kiciniakom. Co roku przywozili do Kicina różnych artystów, którzy występowali w kościółku. Koncerty, które odbywały się w Muzeum Instrumentów Muzycznych później (a nieraz w tym samym dniu) miały miejsce w Świątyni kicińskiej. Na tym nie poprzestali i Benigna Jaskulska sama występowała w koncertach w Kicinie. Myśleli także (i usilnie zmierzali do tego) żeby stworzyć organizację (stowarzyszenie?) na wzór dzisiejszego LNU. Ich miłość do Kicina wydaje wspaniałe owoce.

Zobacz więcej...

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski – honorowy członek Stowarzyszenia „LEN”

W piątkowy wieczór 19 września gościliśmy Jacka Kowalskiego. Jego pobyt był wynikiem uchwały, jaką podjęliśmy na walnym zebraniu o przyjęciu go w poczet honorowych członków stowarzyszenia. Obdarzyliśmy Go tym tytułem za to, że gdy wiele lat temu zauroczył się naszą okolicą, zwłaszcza drewnianym kościółkiem św. Józefa, napisał tomik wierszy pt. „Na kościółek drewniany w Kicinie”. W 2001 roku został on bibliofilsko wydany i połączony z zarysem historii kościoła i parafii. Jeśli ktoś nie zna bliżej twórczości Jacka Kowalskiego warto z nią się zapoznać choćby, dlatego, że jest poprzez honorowe członkostwo ściślej związany z naszą miejscowością.

Zobacz więcej...

Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbigniew Pawlak - Pierwszy Honorowy Członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie, zgodnie z § 11 p. 4 Statutu, ma możliwość powoływać Członków Honorowych.  Pierwszym Honorowym Członkiem Stowarzyszenia został nasz Proboszcz ksiądz kanonik Zbigniew Pawlak. Posługę kapłańską sprawował ponad 50 lat.

Zobacz więcej...

Statut

Poniższy artykuł zwiera pełną treść obowiązującego statutu naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

Zobacz więcej...

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej