LEN organizacją pożytku publicznego

Stowarzyszenie “Len” jest organizacją pożytku publicznego.

Daje nam to możliwość korzystania z wielu przywilejów, jakie przewidziane są ustawą dla tego typu organizacji oraz podnosi naszą wiarygodność w kontaktach z innymi partnerami.

Co najważniejsze – darczyńcy mogą  odliczyć 1 %  podatku i przeznaczyć to na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.

Rozliczając się z fiskusem możecie zadecydować o przeznaczeniu 1% płaconego przez siebie podatku na rzecz Stowarzyszenia, które działa dla rozwoju społeczności lokalnej.

Można tego dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego rozwoju Kicina i Okolic – „LEN” oraz numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000299918 (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” . Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Mam nadzieję, że Państwa wsparcie przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności Kicina i okolic.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej