Sprawozdania z działalności

Jako organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek corocznego przygotowania sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia. Sprawozdania są sporządzane przez biegłego księgowego.

Zapraszamy do skonsultowania strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wszelkie nasze sprawozdania z działalności: merytoryczne oraz finansowe. Należy wpisać nr KRS Stowarzyszenia, czyli 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Poniżej znajdują się odnośniki do wspomnianych wyżej dokumentów, podsumowujących naszą działalność w kolejnych latach. Lata ostatnie, tj. 2014, 2015 znajdują się pod wyżej wymienionym linkiem.

2008 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN
2009 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN
2010 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN
2011 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN
2012 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN
2013 – Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia LEN

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej