Żegnamy Cię, Panie Stasiu! 6 lipca 2016 r.

PAN STANISLAW

Stanisław Nowak żył 79 lat

W niezmiernym żalu rozstajemy się tu, na ziemi, z naszym kochanym panem Stanisławem Nowakiem, księgowym Stowarzyszenia, członkiem zarządu, a przed wszystkim WSPANIAŁYM, DOBRYM CZŁOWIEKIEM, o ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości.

Niech dobry Bóg otoczy Cię, drogi Przyjacielu, swoją wieczną miłością, a Matka Boża przytuli na wieki.

 

Uroczystości pożegnania rozpoczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Józefa w Kicinie we wtorek 12 lipca 2016 r. o g. 10.00, a pogrzeb będzie miał miejsce o g. 12.00 na cmentarzu na Miłostowie (od ul. Gnieźnieńskiej).

Requiescat in pace.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej