Piknik Czterech Wielkich 2016

plakat_b1_piknik_2016_small

 

25 września 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 19:00, na parkingu przy Szkole

Podstawowej w Kicinie odbędzie się Piknik Czterech Wielkich.

Na festyn serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej