WTK w Mielnie o obwodnicy. Przyjdźcie 10.11.2016 g. 15.00

Ogłoszenie od Stowarzyszenia “Zielonka”

Zapraszamy wszystkich na spotkanie z telewizją WTK 10 listopada w czwartek o godzinie 15:00 przy wjeździe na ulicę Polną w Mielnie (gmina Czerwonak), obok skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Brzozowej (nieopodal przystanku autobusowego w Klinach ). Telewizja przygotowuje reportaż interwencyjny o obwodnicy i pragnie poznać opinię mieszkańców na ten temat. Prosimy o liczne przybycie z całymi rodzinami.

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej